Slide 1

ProMine Portal

Pan-EU GIS
Arrow Enter (map service)

Jätteprojekt i EU för utveckling av nanoprodukter från mineraler

Europeiska kommissionen har valt Geologiska forskningscentralen (GTK) som koordinator för ett europeiskt ProMine-projekt med totalbudget 18 miljoner euro. ProMine söker lösningar för att ersätta den nuvarande metall- och mineralimporten till Europa, som uppgår till 11 miljarder euro per år. ProMine är det hittills största projektet inom nanoteknologi i EU:s sjunde ramprogram. Projektet utgör ett fyrårigt samarbete mellan 11 länder och 27 partner. Förutom Finland deltar Sverige, Polen, Grekland, Portugal, Nederländerna, Tyskland, Malta, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Projektets. ProMine-projektet består av sex arbetsområden.

Read more

Latest News