Slide 1

ProMine Portal

Pan-EU GIS
Arrow Enter (map service)

EU:n jättihanke kehittää nanotuotteita mineraaleista

Euroopan komissio on valinnut Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoimaan jättimäistä ProMine-hanketta, jonka budjetti on 18 miljoonaa euroa. ProMine etsii ratkaisuja korvaamaan Euroopan metallien ja hyötymineraalien vuosittaista 11 miljardin euron tuontia. ProMine on EU:n 7. puiteohjelman nanoteknologian toistaiseksi suurin hanke, joka perustuu 11 maan 27 partnerin yhteistoimintaan neljän vuoden ajan. Mukana ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Puola, Kreikka, Portugali, Hollanti, Saksa, Malta, Ranska, Espanja ja Iso-Britannia. Hanke koostuu 6:sta työkokonaisuudesta.

Read more

Latest News